Historia

Wymień najważniejsze cechy kultury 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wymień najważniejsze cechy kultury

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Najważniejsze cechy kultury średniowiecznej:

 • Dominacja tematyki chrześcijańskiej - zgodnie z ideologią epoki nadrzędnym celem każdej ludzkiej aktywności, także naukowej, było krzewienie wiary i głoszenie chwały Boga.
 • Wyjątkowe znaczenie obrazów, których przekaz łatwo docierał do umysłów ówczesnych ludzi. W VI w. papież Grzegorz Wielki wyraził opinię, że obrazy powinny znajdować się w świątyniach po to, aby niepiśmienni wierni poprzez wyobraźnię mogli przyswoić sobie treści, których nie są w stanie poznać bezpośrednio z ksiąg. W ten sposób powstała koncepcja "Biblii ubogich" (łac. Biblia pauperum) obowiązującej przez całe średniowiecze. Za pośrednictwem malowideł i płaskorzeźb wiernych uczono historii biblijnej, zapoznawano ich z żywotami świętych oraz prawdami wiary. 
 • Propagowanie przez artystów sztuki narracyjnej. Średniowieczni artyści poszukiwali form wyrazu umożliwiających jak najczytelniejsze przedstawienie treści ideowych. Temu celowi podporządkowali wartość estetyczną swojej twórczości. Ukształtowali system elementów ułatwiających interpretację dzieła sztuki - np. określone atrybuty pozwalały identyfikować świętych. 
 • Dominacja przekazu mówionego nad literackim. To dzięki kazaniom głoszonym przez duchownych, ludzie średniowiecza poznawali podstawowe pojęcia i zasady moralne. Integralną część ówczesnych kazań stanowiły exempla, czyli krótkie, czasami humorystyczne opowieści o umoralniającym przesłaniu, czerpane z Biblii i żywotów świętych. Najsłynniejszym zbiorem tekstów wykorzystywanych w kaznodziejstwie była Złota legenda.
DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326725470
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

61138

Nauczyciel

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.

  Przykłady: `3/8, \ \ \ 23/36, \ \ \ 1/4, \ \ \ 0/5` 

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego licznik jest większy od mianownika lub jemu równy. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1 lub równą 1.

  Przykłady:  `15/7, \ \ \ 3/1, \ \ \ 129/5, \ \ \ 17/17` 

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom