Historia

Podaj przyczyny odrodzenia się ośrodków 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Podaj przyczyny odrodzenia się ośrodków

4
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
?
 Zadanie

Przyczyny odrodzenia się ośrodków miejskich w Europie:

 • W XI w. rozpoczął się nowy proces średniowiecznej urbanizacji. Przyczyniły się do tego:
  • wzrost demograficzny ludności wiejskiej;
  • powiększenie areału upraw;
  • upowszechnienie się zdobyczy techniki;
  • większa wydajność rolnictwa;
 • Powyższe czynniki sprawiły, że chłopi zaczęli uzyskiwać znaczne nadwyżki w produkcji rolnej, co umożliwiło części z nich zajęcie się rzemiosłem;
 • W omawianym okresie zaczęły wyodrębniać się nowe zawody tj. piekarz, rzeźnik, szewc, kuśnierz, tkacz, kowal, młynarz. Ludzie trudniący się rzemiosłem zaczęli skupiać się w odrębnych osadach, co prowadziło do odradzania się miast;
 • Odbudowa miast wiązała się również ze stopniowym odradzaniem się handlu zarówno lokalnego, jak i dalekosiężnego;
 • Miasta stały się ośrodkami produkcji rzemieślniczej oraz punktami handlowymi. W związku z rozwojem lokalnych jarmarków (targów, które odbywały się w określonych terminach) zaczęły powstawać także zupełnie nowe ośrodki miejskie;
 • Również władcy prowadzili działania, które sprzyjały urbanizacji - lokowano nie tylko nowe ośrodki, lecz także nadawano przywileje tym, które już istniały;
 • W szczytowym okresie intensywnej kolonizacji (pod koniec XIII w.) - w Europie było zaledwie ok. 60 miast, w których liczba mieszkańców przekraczała 10 tys. Nieliczne ośrodki osiągnęły zaludnienie kilkudziesięciu tysięcy, a jedynie kilka przekroczyło liczbę 100 tys. mieszkańców. Do największych z nich w 1300 r. zaliczano: Paryż, Mediolan, Florencję, Wenecję, Neapol, Palermo, Genuę, Pizę i Londyn.
DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326725470
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

61228

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom