Historia

Omów proces powstawania pierwszych państw 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Omów proces powstawania pierwszych państw

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie
351
 Zadanie

Proces powstawania pierwszych państw słowiańskich

 • Słowianie to lud indoeuropejski. Obecnie przyjmuje się, że przodkowie Słowian - Prasłowianie - jako odrębny lud (z odmiennym językiem i kulturą) uformowali się w V w. n.e. na terenach między Karpatami, Prypecią a Dnieprem. 
 • Swoje pierwotne siedziby Słowianie opuścili pod koniec V w. n.e. Podjęli wówczas ekspansję na zachód, południe i wschód. Zajęli większość Europy Wschodniej i Środkowej. Na Zachodzie dotarli do rzeki Łaby, na południu opanowali Półwysep Bałkański. W wyniku wędrówek doszło do podziału Słowian na trzy wielkie grupy: zachodnich, wschodnich i południowych. 

Pierwsze państwa słowiańskie

 • Państwo Samona 

Pierwsze znane państwo słowiańskie powstało w I poł. VII w. na Nizinie Panońskiej. Obszar ten zamieszkiwali Słowianie, którzy zostali podbici przez koczowniczych Awarów. Ucisk najeźdźców doprowadził do powstania ludności słowiańskiej. Pierwsze państwo słowiańskie stworzył kupiec frankijski imieniem Samon. Państwo frankijskie istniało ok. 30 lat, lecz rozpadło się po śmierci przywódcy.

 • Państwo Wielkomorawskie

Założycielem Państwa Wielkomorawskiego był książę Mojmir. Powstało ono na południowych Morawach w początkach IX w., po zniszczeniu przez wojska Karola Wielkiego państwa Awarów. W 822 r. Państwo Wielkomorawskie przyjęło chrzest. Szczyt jego potęgi przypadł na panowanie księcia Świętopełka (II poł. IX w.). Pod koniec tego stulecia obejmowało swoim zasięgiem Morawy, Słowację, Czechy, Śląsk i być może państwo Wiślan w Małopolsce. Państwo Wielkomorawskie upadło na skutek rezultatów najazdów węgierskich w latach 905 - 907. 

 • Bułgaria

Państwo bułgarskie powstało nad dolnym Dunajem w wyniku najazdu plemion tureckich - tzw. Protobułgarów na ziemie zamieszkane przez Słowian. Najeźdźcy, którzy byli w mniejszości, szybko ulegli procesowi slawizacji, a stworzone przez nich w 681 r. państwo stało się słowiańskie. 

Bułgarzy toczyli długotrwałe wojny z Bizancjum, wielokrotnie zadając mu ciężkie straty. W 866 r. władca bułgarski przyjął chrześcijaństwo za bizantyjskim pośrednictwem. 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326725470
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

60773

Nauczyciel

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom