Historia

Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze (Podręcznik, Nowa Era )

Przedstaw okoliczności powstania i upadku 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Przedstaw okoliczności powstania i upadku

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Okoliczności powstania i upadku imperiów babilońskiego oraz arkadyjskiego:

Imperium babilońskie 

- Po upadku imperium arkadyjskiego (ok. 2100 p.n.e.) - największą rolę w Mezopotamii zaczął odgrywać Babilon.

- Największa świetność miasta przypadła na okres rządów Hammurabiego (XVIII w. p.n.e.). Władca uczynił z Babilonii główną potęgę regionu. Stworzył królestwo rozciągające się od Zatoki Perskiej do Syrii. 

- Po śmierci Hammurabiego - Babilonia utraciła swoją dotychczasową pozycję w Mezopotamii. W I poł. I tysiąclecia p.n.e. została podporządkowana Asyrii

- Na VII - VI w. p.n.e. przypadł ponowny rozwit polityczny Babilonii. Państwo przeżywało intensywny rozwój w czasach Nabuchodonozora II (lata: 605 - 562 p.n.e.).

- Ostateczny kres imperium babilońskiego nastąpił w 539 r. p.n.e. Wówczas Persowie pod wodzą Cyrusa II zdobyli miasto. 

Imperium asyryjskie

- Asyria leżała na północ od Babilonii. Na jej obszarze - dość wcześnie ukształtowało się jednolite, obejmujące cały obszar państwo. Stolicą Asyrii był początkowo Aszur, a następnie - Niniwa

- Na początku I tysiąclecia p.n.e. Asyria rozpoczęła ekspansję zewnętrzną, rozszerzając swoje panowanie na kolejne ziemie. 

- Największe zdobycze terytorialne Asyrii przypadają na VIII w. p.n.e. Opanowano wówczas: całą Mezopotamię, Elam, Syrię, Palestynę oraz północny Egipt. 

- Asyria przeżywała świetność w czasach Asurbanipala (połowa VII w.). Po śmierci władcy - królestwo zostało zniszczone w wyniku najazdu Medów i Babilończyków. W 614 r. p.n.e. wrogie wojska zdobyły Aszur, a w 612 r. p.n.e. - spaliły i złupiły Niniwę. Ostatni władca asyryjski bronił się do 609 r. p.n.e.

DYSKUSJA
user profile image
Porky :D

24 listopada 2017
Dzieki za pomoc
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

44483

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie