Omów genezę pierwszych państw słowiańskich - Zadanie 2: Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze - strona 311
Historia
Wybierz książkę

Omów genezę pierwszych państw słowiańskich

2
 Zadanie

3
 Zadanie
5
 Zadanie
?
 Zadanie

Geneza pierwszych państw słowiańskich

Na wczesne dzieje Słowiańszczyzny wielki wpływ mieli Awarowie - koczowniczy lud pochodzenia tureckiego, który wtargnął do Europy w II poł. VI w. i utworzył w Panonii - kaganat awarski.  

Awarowie napadali na pograniczne tereny cesarstwa bizantyjskiego i monarchii frankijskiej. Przewagę militarną nad wrogiem zapewniała im doskonała ciężkozbrojna jazda, używająca nieznanych w ówczesnej Europie - strzemion. Strzemiona umożliwiały lepsze utrzymanie się w siodle, dzięki czemu jeździec mógł dłużej prowadzić walkę. 

Kaganat awarski zapewniał Słowianom dostęp do łupów wojennych, wymuszał jednak daniny i blokował wzrost potęgi ich niezależnych władców. 

Największa wspólna wyprawa wojenna Awarów i Słowian zakończyła się pod murami Konstantynopola (626 r.). Wtedy to, część Słowian zbuntowała się przeciwko osłabionym Awarom. Przewodził im frankijski kupiec - Samo

To on utworzył pierwsze ponadplemienne państwo słowiańskie - państwo Samona - obejmujące tereny Moraw, Czech i Karyntii. Samo nie zdołał jednak stworzyć stałych struktur władzy oraz administracji. Rządzone przez niego państwo, pozostało luźnym zlepkiem plemion. Rozpadło się po jego śmierci. 

Słowiańszczyzna podzieliła się na: południową, wschodnią i zachodnią, co następowało na przełomie VI-IX w. 

Kolejnym państwem, które powstało było państwo wielkomorawskie, będące kontynuacją państwa Samona. Pierwszym znanym władcą państwa wielkomorawskiego był Mojmir. Stworzył on podwaliny niezależnej monarchii patrymonialnej na ziemiach słowiańskich (IX w.).

Książę Mojmir wprowadził na swych ziemiach model administracyjny wypracowany przez Karolingów. Aparat administracyjny państwa wielkomorawskiego stanowiła drużyna książęca. Stacjonowała ona w grodach. Grodom podlegały typowe osady wiejskie oraz osady służebne. 

Mojmir I oraz jego następcy prowadzili liczne wojny. Podbili plemiona słowiańskie zamieszkujące sąsiednie ziemie - Słowację, Czechy, Śląsk, Małopolskę oraz Panonię. Ze względu na zasięg terytorialny tej ekspansji, badacze nazwali monarchię Mojmira I i jego potomków - Wielkimi Morawami.

 

 

DYSKUSJA
opinia do odpowiedzi undefined
Ola

8 stycznia 2019
dzięki :)
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326725470
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

82325

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY3568ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA109WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE26KOMENTARZY
komentarze
... i184razy podziękowaliście
Autorom