Historia

Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze (Podręcznik, Nowa Era )

Wyjaśnij, na czym polegały reformy edukacji 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij, na czym polegały reformy edukacji

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
Praca z mapą
 Zadanie
 • Na czym polegały reformy edukacji i łaciny wprowadzone w czasach panowania Karola Wielkiego?

Reforma edukacji 

- Z rozkazu Karola Wielkiego ustanowiono dwa poziomy edukacji - trivium i quadrivium. Na pierwszym z nich uczniowie nabywali podstawowe umiejętności rozumienia języka łacińskiego i posługiwania się nim. Na drugim poziomie przekazywano podstawy ówczesnej wiedzy o świecie. 

- Przy wszystkich siedzibach biskupich oraz klasztorach założono szkoły. Miały one kształcić młodzież zgodnie z ujednoliconym programem nauczania. Dzięki przeprowadzonej reformie szkolnictwa - w średniowieczu odrodziła się edukacja i nauka.

Reforma łaciny 

- W czasach Karola Wielkiego łacina została zmodyfikowana, uproszczona i ujednolicona, co zapewniło czystość oraz precyzję doktrynalną w nauczaniu Kościoła. W epoce karolińskiej odrzucono eksperyment misjonarzy Cyryla i Metodego, polegający na prowadzeniu do liturgii oraz nauki kościelnej języka słowiańskiego. Łacina stała się uniwersalnym językiem nauki.

- Z inicjatywy monarchy ustalono zasady średniowiecznej pisowni łacińskiej i ujednolicono kształt liter w alfabecie (minuskuła karolińska). We wczesnym średniowieczu minuskuła ułatwiała poprawne zapisywanie oraz odczytywanie tekstów. Odkryta na nowo i rozpowszechniona w XVI w. przez humanistów, stała się wzorem dla liter w matrycach drukarskich, prototypem współczesnych liter pisanych oraz drukowanych.

Minuskuła karolińska - miała najlepsze cechy wszystkich ówczesnych rodzajów pism, dlatego stała się wzorcowym sposobem zapisu dokumentów i literatury.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

44839

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie