Historia

Wskaż czynniki, które ukształtowały cywilizację 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wskaż czynniki, które ukształtowały cywilizację

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

Czynniki, które ukształtowały cywilizację grecką:

- Warunki naturalne - na obszarze Grecji dominują pasma i łańcuchy górskie (ok. 80% powierzchni kraju), co stało się przyczyną naturalnego podziału kraju na niewielkie krainy i poszczególne miasta - państwa (polis).

- Rozbudowana linia brzegowa - Grecy byli doskonałymi żeglarzami. 

- Istnienie pierwszych cywilizacji greckich - kultura minojska oraz kultura mykeńska

- Demokracja ateńska - punktem zwrotnym w historii ustroju Aten było przeprowadzenie u schyłku VI w. p.n.e. reformy Klejstenesa. Za główne zasady systemu demokracji uznano wówczas: wolność oraz równość. Wolność rozumiano jako prawo do uczestnictwa w życiu politycznym. W Atenach obowiązywała równość wobec prawa, obywatele mieli takie same szanse na sprawowanie władzy. Mogli brać udział w obradach zgromadzenia ludowego (eklezji) - najważniejszej instytucji w polis, której decyzje były podejmowane publicznie. Każdy z uczestników miał prawo udziału w jawnym lub tajnym głosowaniu. Zgromadzenie ludowe uchwalało prawa, decydowało o wydatkach z kasy państwowej i wysłuchiwało posłów przybyłych z innych państw. Podejmowało decyzje w sprawie wypowiedzenia wojny i zawarcia pokoju. Najważniejsze funkcje w państwie pełnili stratedzy, którzy dowodzili armią oraz flotą ateńską. Ważną rolę w państwie ogrywała również Rada Pięciuset oraz sądy (ostracyzm).

- Religia - Grecy byli politeistami, wierzyli w wielu bogów. Ufali, że bogowie są nieśmiertelni. Przypisywali im nie tylko cechy ludzkie, ale również nadprzyrodzone zdolności. Każde miasto greckie posiadało swoje bósto opiekuńcze. Do najważniejszych bóstw Hellenowie zaliczali tzw. dwunastkę olimpijską.

- Sport - igrzyska olimpijskie jednoczyły wszystkich Greków. Na czas rywalizacji ogłaszano "święty rozejm" i przerywano działania wojenne, tak aby zawodnicy oraz widzowie mogli bez przeszkód dotrzeć na igrzyska, a po ich zakończeniu - powrócić do domu. W tym wielkim święcie uczestniczyli wyłącznie Grecy, dzięki czemu czuli, że tworzą prawdziwą wspólnotę. Igrzyska trwały pięć dni. Najważniejszą konkurencją był pięciobój.

- Teatr - początki teatru greckiego związane są ze świętami ku czci boga wina i żywotnych sił natury - Dionizosa. Teatr stanowił ważny element życia społecznego, politycznego i religijnego Grecji.

- Literatura - każdy wykształcony Grek doskonale znał poematy Homera - "Iliadę" i "Odyseję". Tematyka dzieł dotyczyła wojny trojańskiej ("Iliada") oraz powrotu z niej Odyseusza do Itaki ("Odyseja"). Bohaterami eposów byli zarówno ludzie, jak i bogowie.

- Grecy stworzyli własny krąg kulturowy, do którego mieli silne poczucie przynależności, a jednocześnie odczuwali dystans w stosunku do innych ludów, określanych mianem barbarzyńców (mówiących niezrozumiałym dla Hellenów językiem). Grekiem był ten, kto mówił i myślał po grecku

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie