Historia

Autorzy:Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era\ PWN

Rok wydania:2015

Timostenesie! Was oddał los w opiekę 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

1. Znajdź w encyklopedii lub słowniku wiadomości na temat Pindara

- Pindar - grecki twórca liryki chóralnej, wykonywanej przez chór przy akompaniamencie instrumentów dętych lub strunowych. Był beockim poetą, tworzącym w V w. p.n.e. Jego pieśni, połączone z układami tanecznymi rozbrzmiewały ku czci bogów. Pindar znany jest głównie z utworów sławiących zwycięzców igrzysk panhelleńskich w Olimpii, Koryncie, Delfach i Niemei.

2. Komu zawdzięczał zwycięstwo Alkimedont? Czego, według poety, dowodzi zwycięstwo w igrzyskach?

- Alkimedont zawdzięczał swoje zwycięsto Zeusowi. Zwycięstwo w igrzyskach stanowiło dowód dzielności Olimpionika i opieki bogów. 

3. Czy Alkimedont był pierwszym z rodu zwycięzcą igrzysk? Do jakiej grupy społecznej należał: ludu czy arystokracji?

- Alkimedont był szóstym z rodu zwycięzcą igrzysk. Należał do arystokracji. Cyt. Pamięć świetnych sukcesów ramion Blepsjadów. Zdobi ich przecież już szósty wieniec zwycięstwa W zawodach liściem nagradzanych.

4. Jak rozumiesz słowa, że nawet Hadesu uniknie, kto pięknych dokona czynów?

- Zwycięstwo w igrzyskach olimpijskich zapewniało nieśmiertelność. Czyny bohaterów były sławione w całej Helladzie. Hades był dla starożytnych Greków piekłem. Jego władcą był - bóg Hades (stąd nazwa), syn Kronosa. Każdy, kto wsławił się w czasie igrzysk olimpijskich, ten mógł być pewien, że nie zostanie potępiony, a jego czyny czeka wieczna chawała.