Historia

Autorzy:Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era\ PWN

Rok wydania:2015

Opisz znaczenie prawa dla funkcjonowania państwa 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Opisz znaczenie prawa dla funkcjonowania państwa

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie

Znaczenie prawa dla funkcjonowania państw w Mezopotamii - na przykładzie Kodeksu Hammurabiego.

Najstarszym zachowanym w oryginale i całości zbiorem praw jest Kodeks Hammurabiego, spisany na polecenie władcy Babilonii w XVIII w. p.n.e. Hammurabi nakazał spisać prawa na kamiennej steli, aby dzięki sprawiedliwemu postępowaniu poddanych - kraj wzrastał w potęgę i siłę. Stela Hammurabiego to diorytowa płyta o wysokości 225 m. Znajdująca się na jej szczycie płaskorzeźba przedstawia króla stojącego przed siedzącym na tronie bogiem słońca i sprawiedliwości Szamaszem, który przekazuje mu berło - symbol boskiego charakteru władzy królewskiej i ustanowionych praw. Władca Babilonu nakazał spisać prawa - po to, aby silny słabego nie krzywdził, aby sierocie i wdowie oddana była sprawiedliwość, [...] aby prawo kraju ukierunkować, aby wyroki kraju słusznie rozstrzygane były, aby pokrzywdzonemu oddano sprawiedliwość

Kodeks Hammurabiego zawierał surowe normy. System kar opierał się na zasadzie talionu, która zakładała róznoważny rewanż na sprawcy przestępstwa - "oko za oko, ząb za ząb". Wymiar kary nie był jednak jednakowy dla wszystkich obywateli. Zależał od pozycji społecznej ofiary i sprawcy. Dzięki wyrytym na kamiennej steli prawom - mieszkańcy starożytnego Babilonu żyli według określonych norm. Przestrzegali przyjętych zasad moralnych.