Historia

Autorzy:Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era\ PWN

Rok wydania:2015

Dekalog - dziesięć przykazań. 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

1. Które fragmenty Dekalogu wskazują na monoteistyczny charakter judaizmu?

Fragmenty Dekalogu, które wskazują na monoteistyczny charakter judaizmu to:

  • I Jam jest Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli
  • II Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! [...]
  • III Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy [...] 

2. Czym różnią się przykazania Dekalogu zapisanego w Biblii od dzisiejszych przykazań Kościołów chrześcijańskich? Spróbuj wyjaśnić te różnice.

Obecnie katechizmy Kościoła katolickiego zawierają zmienione zasady Dekalogu. Dzisiejsze przykazania różnią się od biblijnych przykazań Bożych zawartych w Księdze Wyjścia i Księdze Powtórzonego Prawa. Brakuje Drugiego Przykazania Bożego, które zabrania czynienie kultu, jakichkolwiek obrazów i posągów. Boże polecenie zachowania szabatu - zostało zastąpione nakazem - "pamiętaj, abyś dzień święty święcił". Dziesiąte Przykazanie Boże zostało rozdzielone na dwa osobne, zmieniono również kolejność przykazań. Ponadto zapis: "nie będziesz pożądał (...) jego niewolnika, ani jego niewolnicy" stał się nieaktualny. We współczesnym swiecie niewolnictwo jest zabronione.