Historia

Autorzy:Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

SPRAWDZIAN, Rozdział III, Wymień przyczyny i skutki 4.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Przyczyny zawarcia unii w Krewie w 1385 roku:

- rosnący w siłę i zagrażający Królestwu Polskiemu oraz Wielkiemu Księstwu Litewskiemu Zakon Krzyżacki;

- dążenie bojarów litewskich do zrównania praw z polską szlachtą;

- chrystianizacja Litwy;

- dążenie Polski do zdobycia silniejszej pozycji na arenie ówczenych europejskich mocarstw;

Skutki zawarcia unii w Krewie:

- małżeństwo Władysława Jagiełły z Jadwigą Andegaweńską;

- koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski;

- początek panowania dynastii Jagiellonów w państwie polsko-litewskim;

- chrzest Litwy;

- spełnienie wspólnych interesów Polski i Litwy - wzmocnienie obronności przed Krzyżakami;