Historia

Autorzy:Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Wymień prawa i obowiązki szlachty. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Wymień prawa i obowiązki szlachty.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Prawa szlachty:

 • posiadanie oraz korzystanie z licznych szlacheckich przywilejów
 • posiadanie odrębnego statusu prawnego
 • prawo do posiadania własnej ziemi oraz nienaruszalności majątku
 • prawo do posiadania herbu
 • uchwalanie nowych praw
 • ustanawianie podatków
 • decydowanie o polityce zagranicznej 
 • polska szlachta miała decydujący wpływ na najważniejsze sprawy w państwie

Obowiązki szlachty:

 • obowiązkowa służba wojskowa - udział w pospolitym ruszeniu;
 • podział posiadanego majątku - w Rzeczypospolitej szlacheckiej dzielenie ziemi między spadkobierców prowadziło do przekształcania uboższej szlachty w szlachtę zagrodową;
 • udział w życiu politycznym kraju - przede wszystkim w sejmikach, sejmie walnym i w sądach;
 • obowiązek płacenia podatków;