Historia

Wyjaśnij pojęcia. 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij pojęcia.

3
 Zadanie

4
 Zadanie
 • rokosz - bunt lub zbrojne powstanie szlachty przeciwko królowi.
 • banicja - stosowana w dawnej Polsce kara wygnania z kraju wraz utratą wszelkich praw (orzekana np. za zdradę stanu). 
 • konfederacja - 1. w Polsce i na Litwie - związek szlachty, duchowieństwa lub miast, zawierany w celu przeprowadzenia postulatów politycznych, obrony własnych interesów, także w zastępstwie władzy państwowej; konfederacje tworzone były od XIII w. do końca istnienia RON; 2. związek państw lub regionów danego kraju, powołany w celu realizacji określonych celów.
 • latyfundia -  (łac. latus - "szeroki", fundus - "posiadłość ziemska") w dawnej Polsce były to wielkie, samowystarczalne majątki magnackie, które posiadały własnych urzędników i były niezależne pod względem sądowym i administracyjnym.
DYSKUSJA
Informacje
Historia 2
Autorzy: Elżbieta Maćkowska
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie