Historia

Autorzy:Elżbieta Maćkowska

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2013

Korzystając z podręcznika i innych źródeł 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Korzystając z podręcznika i innych źródeł

2
 Zadanie

3
 Zadanie

  • rewolucja cen - inaczej: inflacja monetarna, było to zajwisko wzrostu cen, które na początku XVI w. objęło obszar całej Europy. Najbardziej wzrosły wówczas ceny produktów żywnościowych (zwłaszcza zboża), nieco mniej - towarów rzemieślniczych, najwolniej - płace robotników najemnych. Zjawisko rewolucji cen było wywołane poprzez napływ do Europy kruszców, rosnącą liczbę ludności oraz migrację ludności wiejskiej do miast.
  • trójpolówka - dawny system rolniczy, który został rozpowszechniony w środkowej Europie na przełomie X i XI wieku. Polegał on na tym, iż dzielono grunty orne na trzy pola - każde z nich kolejno w pierwszym roku - ugorowało, w drugim - zostawało obsiewane ozimą, a w trzecim - zbożem jarym. W późniejszym okresie wprowadzono trójpolówkę ulepszaną, określaną także mianem bezugorowej, która różniła się tym, iż ugór był w niej zastępowany uprawą roślin motylkowych i okopowych. W odróżnieniu do dwupolówki i metody wypaleniskowej ten rodzaj gospodarowania okazał się bardziej wydajny. Dzięki trójpolówce uzyskiwano nie tylko większe plony, ale także chroniono ziemię przed szybkim wyjałowienem.