Historia

Autorzy:Janusz Ustrzycki

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2010

Wyszukaj w internecie lub encyklopediach informacje 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wyszukaj w internecie lub encyklopediach informacje

Ćwiczenie
 Zadanie

Giełda to instytucja i budynek, w którym dokonuje się transakcji kupna - sprzedaży. Pierwszą giełdę otwarto w 1531 r. w Antwerpii. 

Rodzaje współczesnych giełd:

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi - akcje, obligacje, prawa poboru itp., oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi - opcje, kontrakty terminowe, dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy państwowe.
  • Giełda towarowa - dawniej zajmowała się obrotem towarami — płodami rolnymi lub surowcami. Obecnie przedmiotem obrotu są dokumenty uprawniające do odbioru danego towaru z domu składowego, bądź instrumenty, uprawniające lub zobowiązujące do zawarcia transakcji kupna czy sprzedaży danego towaru w przyszłości.
  • Giełda terminowa - na giełdach terminowych przedmiotem obrotu są instrumenty terminowe, oparte zarówno na towarach, jak i papierach wartościowych lub stopie procentowej.
  • Giełda samochodowa - na giełdach samochodowych można nabyć samochody osobowe, ciężarowe oraz motocykle.
  • Giełda kwiatowa - na giełdach kwiatowych prowadzony jest handel kwiatami, krzewami, roślinami ogrodowymi oraz ozdobami florystycznymi.

Do największych funkcjonujących obecnie na świecie giełd papierów wartościowych należą: New York Stock Exchange, London Stock Exchange i Frankfurter Wertpapierbörse.