Historia

Czym zajmował się zakon jezuitów? Jakie 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Czym zajmował się zakon jezuitów? Jakie

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Towarzystwo Jezusowe - jezuici.

Zakon jezuitów został założony w 1540 r. przez Ignacego Loyolę. Zakon zorganizowany był na wzór wojskowy, obowiązywała w nim surowa dyscyplina. Jezuici składali tradycyjne śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz dodatkowy ślub - bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi. Zakonników do nowego zgromadzenia wybierano według ścisłych kryteriów - kandydat musiał wykazać się zdolnościami intelektualnymi oraz silną osobowością. Jezuici za swe główne cele uznawali: nawracanie pogan, przeciwdziałanie reformacji oraz prowadzenie szkół, słynących z wysokiego poziomu nauczania. 

Na terenach zagrożonych wpływami reformacji - jezuici zakładali szkoły i głosili kazania. Zajmowali się działalnością misyjną w krajach, do których nie dotarło wcześniej chrześcijaństwo - w Indiach, Japonii, Afryce i nowo odkrytej Ameryce.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

65118

Nauczyciel

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3 (różne od 0): 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5 (różne od 0): 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4 (różne od 0): 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6 (różne od 0): 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6. Jest to 12.


Najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb można znaleźć także wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze. 

Aby znaleźć NWW dwóch liczb należy: 

 1. Rozłożyć liczby na czynniki pierwsze. 

 2. Zaznaczyć wspólne dzielniki obu liczb. 

 3. Obliczyć iloczyn czynników pierwszej liczby oraz niezaznaczonych czynników drugiej liczby. 

Przykład:

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom