Historia

Jakie zmiany zaszły w Kościele katolickim 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Jakie zmiany zaszły w Kościele katolickim

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Zmiany, które zaszły w Kościele katolickim w wyniku reform podjętych na soborze trydenckim:

 • Obrady soboru trydenckiego (1545 - 1563) zapoczątkowały wewnętrzną odnowę Kościoła katolickiego.
 • Za jedyne źródło wiary uznano Pismo Święte oraz tradycję katolicką.
 • Ustalono, że jedynie papież i duchowni mają prawo objaśniać Biblię. 
 • Potwierdzono znaczenie wszystkich sakramentów. 
 • Potępiono ideę predestynacji. 
 • Przywrócono dyscyplinę wśród duchownych i wzmocniono organizację kościelną.
 • Biskupom nakazano przebywanie w ich diecezjach, wizytacje w podległych im parafiach oraz regularne zwoływanie synodów. 
 • Proboszczom nakazano prowadzenie ksiąg metrykalnych, w których rejestrowano chrzty, śluby oraz zgony parafian.
 • Stworzono seminaria duchowne, podnoszące poziom wykształcenia księży. 
 • Księżom nakazano nosić sutanny oraz zachowywać celibat.
 • Rozbudowano szkolnictwo parafialne. 
 • Powołano nowy zakon jezuitów - Towarzystwo Jezusowe, założone przez Ignacego Loyolę.
 • Powołano Święte Oficjum, zwalczające wszelkie odmiany herezji.
DYSKUSJA
Informacje
Historia 2
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie