Historia

Autorzy:Janusz Ustrzycki

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2010

Jakie zmiany zaszły w Kościele katolickim 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Jakie zmiany zaszły w Kościele katolickim

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Zmiany, które zaszły w Kościele katolickim w wyniku reform podjętych na soborze trydenckim:

 • Obrady soboru trydenckiego (1545 - 1563) zapoczątkowały wewnętrzną odnowę Kościoła katolickiego.
 • Za jedyne źródło wiary uznano Pismo Święte oraz tradycję katolicką.
 • Ustalono, że jedynie papież i duchowni mają prawo objaśniać Biblię. 
 • Potwierdzono znaczenie wszystkich sakramentów. 
 • Potępiono ideę predestynacji. 
 • Przywrócono dyscyplinę wśród duchownych i wzmocniono organizację kościelną.
 • Biskupom nakazano przebywanie w ich diecezjach, wizytacje w podległych im parafiach oraz regularne zwoływanie synodów. 
 • Proboszczom nakazano prowadzenie ksiąg metrykalnych, w których rejestrowano chrzty, śluby oraz zgony parafian.
 • Stworzono seminaria duchowne, podnoszące poziom wykształcenia księży. 
 • Księżom nakazano nosić sutanny oraz zachowywać celibat.
 • Rozbudowano szkolnictwo parafialne. 
 • Powołano nowy zakon jezuitów - Towarzystwo Jezusowe, założone przez Ignacego Loyolę.
 • Powołano Święte Oficjum, zwalczające wszelkie odmiany herezji.