Historia

Autorzy:Janusz Ustrzycki

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2010

Czym charakteryzowała się ideologi i kultura 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Czym charakteryzowała się ideologi i kultura

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Ideologia i kultura sarmacka - charakterystyka.

W XVII w. rozwijała się ideologia polskiej szlachty, pod wpływem której uformowała się specyficzna kultura szlachecka, nazywana sarmatyzmem. U jej podstaw leżało przekonanie szlachty o wyższości nad chłopami i mieszczanami. Szlachta wierzyłam że pochodzi od znanego z waleczności ludu Sarmatów, który w starożytności zamieszkiwał polską ziemię. Szlachecka ideologia jednoczyła polską, ruską i litewską szlachtę w jeden "naród szlachecki" oraz uzasadniała jej pozycję w Rzeczypospolitej. Przedstawiciele tego stanu byli przywiązani do tradycji rycerskich. Pilelęgnowali obyczaje przodków i tradycyjne wartości - cnoty obywatelskie, więzi rodzinne, prostotę oraz obyczajowość. Typowy sarmata był katolikiem o konserwatywnych poglądach, kochał równość i wolność szlachecką. 

Polski sarmata - zarówno w Koronie jak i na Litwie nosił charakterystyczny strój - żupan oraz kontusz z jedwabnym pasem oraz szablą. Głosił szczególne poglądy na świat i politykę. Sarmaci mniemali, że nad bezpieczeństwem Rzeczypospolitej czuwa sam Bóg. Uważali, że w ich ojczyźnie panuje idealny ustrój polityczny, łączący elementy monarchii i republiki (monarchia mixta), chroniący kraj przed zaprowadzeniem rządów absolutnych. 

Bezkrytyczne uwiebienie do wszystkiego, co polskie doprowadziło w konsekwencji do niechęci oraz pogardy wobec cudzoziemców. Sarmaci odznaczali się ksenofobią. Uważali, że szlachta Rzeczypospolitej jest najlepsza, najsilniejsza i niczego nie musi uczyć się od innych narodów. Tkwiące w szlacheckiej mentalności przekonanie, że świat jest doskonały, utrudniało adaptację zagranicznych wzorów w sferze kultury i nauki. 

  • Portret Stanisława Antoniego Sztuki w stroju szlacheckim.