Historia

Historia 2 (Podręcznik, Operon)

Opisz, czym charakteryzował się barok 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Opisz, czym charakteryzował się barok

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Barok w Rzeczypospolitej

W Rzeczypospolitej barok trwał od końca XVI do połowy XVIII wieku. Polska odmiana baroku powstała z połączenia rodzimych tradycji z elementami baroku zachodnioeuropejskiego i wpływami orientalnymi. Znaczną rolę w jego ukształtowaniu odegrała kontrreformacja oraz działalność edukacyjna jezuitów. Nowe prądy artystyczne i umysłowe docierały na polskie ziemie za pośrednictwem wracających z zagranicy studentów oraz artystów przybywających na zaproszenie władców oraz magnatów.

Istniały dwa główne nurty polskiego baroku: dworsko - kościelny oraz ziemiański (sarmacki) związany z wiejskim życiem szlachty. Znawcami i miłośnikami sztuki baroku byli zwałszcza dwaj pierwsi Wazowie: Zygmunt III Waza i Jan Kazimierza Waza oraz Jan III Sobieski

Jedną z pierwszych świątyń wzniesionych w stylu barokowym był kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie, wzorowany na kościele Il Gesù w Rzymie. Inne cenne zabytki architektury baroku o charakterze sakralnym to m.in. klasztor kamedułów w Pożajściu - największy zespół monastyczny na Litwie, kościół jezuitów w Poznaniu, kościół Wizytek w Warszawie oraz kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie

W epoce baroku wznoszono kalwarie - zespoły sakralne zakładane na wzgórzach, które w sposób symboliczny odwzorowywały Drogę Krzyżową (kaplice i kościoły odgrywały rolę stacji Męki Pańskiej). Najsłynniejsze z nich to: Kalwaria Zebrzydowska i Kalwaria Wejherowska. Rozwijała się również architektura dworska - monarchowie i magnaci przebudowywali swoje siedziby oraz wznosili od podstaw nowe rezydencje. Najokazalszą z nich był pałac Jana III Sobieskiego w Wilanowie, wzorowany na rezydencji i ogrodach Ludwika XIV we Francji.

Dla polskiej sztuki barokowej charakterystyczne stały się także portrety trumienne, malowane na cynowej blasze. Osoby nieżyjące przedstawiano na portretach w sposób realistyczny. 

Do najsłynniejszych polskich poetów okresu baroku należeli: Mikołaj Sęp Szarzyński (dostrzegający kruchość świata) oraz Jan Andrzej Morsztyn (wysławiający rozkosze życia dworskiego).

DYSKUSJA
Informacje
Historia 2
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21866

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie