Historia

Autorzy:Janusz Ustrzycki

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2010

Opisz przejawy kryzysu gospodarczego, jaki 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Opisz przejawy kryzysu gospodarczego, jaki

Ćwiczenie
 Zadanie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Przejawy kryzysu gospodarczego, jaki dotknął Rzeczpospolitą w XVII w.:

  • Toczone w XVII w. przez Rzeczpospolitą wojny (powstanie Chmielnickiego, potop szwedzki) doprowadziły do wyniszczenia gospodarczego Rzeczypospolitej oraz strat ludnościowych. Część wielkich miast - tj. Warszawa, Kraków oraz Poznań utraciły ok. połowy mieszkańców.
  • Nastąpił upadek handlu.
  • Przemarsze wrogich wojsk wraz z rabunkami hamowały rozwój miast, powodowały upadek handlu oraz rzemiosła. 
  • Wiele kwitnących w XVI w. osad zamieniło się w pustki. Małe miasta zaczęły przypominać osady rolnicze. Terytorium Rzeczypospolitej zmniejszyło się z blisko miliona do 733 tys. km2.
  • Wojny spowodowały spadek zamożności średniej szlachty. Wiele folwarków zostało całkowicie lub częściowo zniszczonych, brakowało rąk do pracy, spadała również wydajność chłopów pańsczyźnianych.