Historia

Autorzy:Janusz Ustrzycki

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2010

Wyjaśnij, na czym polegało liberum veto. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, na czym polegało liberum veto.

Ćwiczenie
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Liberum veto - (łac. wolne nie pozwalam) - potoczna nazwa funkcjonującego w XVII i XVIII - wiecznej Polsce prawa, pozwalającego każdemu posłowi na zerwanie obrad sejmu, jeśli nie zgadzał się z proponowaną ustawą, poprzez wzniesienie okrzyku: "liberum veto". Dochodziło wówczas do zerwania obrad sejmu i uznania za nieważne wszystkich dotychczasowych uchwał. A ponieważ to sejm decydował o najważniejszych sprawach państwa, walki magnackich koterii zmanipulowały Rzeczpospolitą. Stała się ona państwem, którym trudno było rządzić i którego trudno było bronić.

Jako pierwszy, okrzyku "nie pozwalam" użył poseł Władysław Siciński w 1652 roku.

Z czasem "liberum veto" stało się instrumentem politycznego oddziaływania na sprawy polskie, z którego chętnie korzystali nie tylko możni magnaci, ale również cudzoziemscy władcy, którzy przekupywali posłów, aby zrywali sejmy. Liberum veto ograniczało władzę króla i pozwalało ingerować w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej, paraliżowało państwo. Sejm niechętnie uchwalał podatki na powiększenie wojska. Państwo funkcjonowało coraz gorzej. Liberum veto powodowało wzrost zagrożenia ze strony wrogów Rzeczypospolitej.