Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

W jaki sposób król wzmocnił państwo? 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Kazimierz Wielki znacząco umocnił obronność państwa. Za jego czasów zostały podjęte prace mające na celu rozbudowę sieci zamków obronnych, umieszczonych na głównych kierunkach możliwych zagrożeń. W czasie 37 - letniego panowania monarchy - wzniesiono 53 zamki, a 27 miast otoczono murami obronnymi. W twierdzach usytuowanych na niespokojnych i zagrożonych terenach stacjonowały załogi wojskowe. Współczesne ruiny warowni, które możemy podziwiać w Jurze Krakowsko - Częstochowskiej zostały wzniesione w czasach ostatniego Piasta i noszą nazwę Orlich Gniazd. Nazwa ta pochodzi od twierdz budowanych na wysokich, niedostępnych skałach - przypominały one gniazda zakładane przez orły. Dzięki staraniom króla Polska przestała być tak bezbronna, jak dotąd. 

  • Zamek w Chęcinach - odgrywał ważną rolę już w czasach panowania Władysława Łokietka. Jego syn - Kazimierz Wielki znacznie rozbudował twierdzę i uczynił z niej fortecę, któta pozostała niezdobyta przez wiele lat.