Historia

Kiedy i na jakich terenach powstała Marchia 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Kiedy i na jakich terenach powstała Marchia

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie

Marchia Bandenburska - powstała w połowie XII wieku na obszarach północno - wschodnich Niemiec oraz na ziemiach odebranym Słowianom połabskim (tereny położone między Łabą a Odrą). Początkowo była słabym, ubogim państewkiem Rzeszy, podległym władzy cesarza. W połowie XIII w. Brandenburczycy otrzymali od księcia śląskiego Bolesława Rogatki - ziemię lubuską. W ten sposób przekroczyli Odrę, czego nigdy wcześniej nie udało im się osiągnąć. 

Marchia Brandenburska rozrastała się w kierunku zachodnim. Margrabiowie brandenburscy otrzymali od cesarza Fryderyka II zwierzchność lenną nad Pomorzem Zachodnim i od tej chwili próbowali podporządkować sobie władców tej prowincji. Brandenburczycy stopniowo opanowali położone dalej na wschód tereny Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Podbijali kolejne polskie ziemie położone wzdłuż Noteci.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie