Historia

Historia II (Podręcznik, GWO)

Oceń politykę Augusta II Mocnego. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Oceń politykę Augusta II Mocnego.

1
 Zadanie

3
 Zadanie
12
 Zadanie

Polityka Augusta II Mocnego - próba oceny.

Po śmierci Jana III Sobieskiego na króla Polski wybrano elektora saskiego - Fryderyka Augusta z dynastii Wettinów. Zawarto wówczas unię polsko - saską. Koronacja odbyła się w Krakowie. Nowy władca przyjął wówczas imię Augusta II, a potomni nadali mu przydomek Mocny. Jego głównym celem stało się połączenie Saksonii z Rzecząpospolitą w jedno dziedziczne państwo. Wettin pragnął władać w sposób absolutny i zapewnić koronę cesarską swoim potomkom. Dążył do zdobycia należącej do Turcji Mołdawii oraz szwedzkich Inflant. Starania te doprowadziły do sojuszu Augusta II z Rosją i wciągnięcia Rzeczypospolitej w wojnę północną przeciwko Szwecji. Formalnie Rzeczpospolita nie uczestniczyła w działaniach wojennych, pozostawała neutralna, jednak działania wojenne szybko przeniosły się na jej terytorium. Szwedzi dokonali wielkich zniszczeń. Palili domy, rozkradali zapasy żywności, mordowali podbitą ludność. W 1704 roku w Warszawie zawiązała się konfederacja, której uczestnicy ogłosili detronizację króla Augusta II. Na polskich ziemiach wybuchła wojna domowa między zwolennikami Wettina a Stanisława Leszczyńskiego. August II po klęskach militarnych i wkroczeniu wojsk szwedzkich do Saksonii - ustąpił z tronu. Po klęsce Szwedów pod Połtawą sytuacja w państwie uległa zmianie. Leszczyński opuścił Rzeczpospolitą, do której wkroczyły wojska rosyjskie, a na tron powrócił August II. Wmieszanie Rzeczypospolitej do wojny północnej, sprawiło, że władcy mocarstw ościennych ingerowali w jej sprawy wewnętrzne, a car Rosji - Piotr I występował w roli rozjemcy między szlachtą a Augustem II. Rosji zależało na tym, aby jej zachodni sąsiad pozostawał słaby, a system polityczny nie funkcjonował. Od czasu elekcji Augusta II wybór króla odbywał się już pod wpływem i kontrolą potężnych sąsiadów. Zagrożona była nie tylko suwerenność, a nawet byt kraju. Dzieje Rzeczypospolitej od II poł. XVII wieku - to ciąg klęsk i postępujący proces upadku państwa. 

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21314

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50
 • D = 500

Korzystając z systemu rzymskiego liczbę naturalną przedstawiamy jako ciąg powyższych cyfr uporządkowanych od wartości największej do najmniejszej, a wartość liczby jest równa sumie wartości poszczególnych cyfr.

Przykłady:

 • XV → 10+5=15
 • XXXII → 10+10+10+1+1=32
 • CXXVII → 100+10+10+5+1+1=127
 • MDLVII → 1000+500+50+5+1+1=1557

W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości. W takim jednak przypadku wartość mniejszej cyfry uważamy za ujemną.

Przykłady:

 • IX → -1+10=10-1=9
 • CD → -100+500=500-100=400
 • XLII → -10+50+1+1=50-10+2=42
 • CML → -100+1000+50=1000-100+50=950

Ważne jest, że w systemie rzymskim możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie. Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

Przykład:

 • XXXII → 10+10+10+1+1=32

  Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.). Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I,II,III,IIII,IIIII,... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e. W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy, jednak pod koniec tej epoki coraz częściej używano już cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb. System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zobacz także
Udostępnij zadanie