Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Porównaj opinię szlachty o jej państwie z tym 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Porównaj opinię szlachty o jej państwie z tym

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie

13
 Zadanie

Pomimo licznych dysfunkcji w funkcjonowaniu państwa - szlachta nadal uważała, że ustrój Rzeczypospolitej jest doskonały i nie należy go zmieniać. Początkowo poglądy sarmackie koncentrowały się na trosce o dobro kraju. Jednak z czasem przekonanie o znakomitości ustroju Rzeczypospolitej doprowadziło do ślepego uwielbienia dla wszystkiego, co polskie, a w konsekwencji do niechęci i pogardy wobec cudzoziemców. Powszechna stała się opinia, jakoby polska szlachta była najlepsza, najsilniejsza i najmądrzejsza, dlatego niczego nie musi się uczyć od innych narodów. Ta postawa uniemożliwiała przeprowadzenie jakichkolwiek reform w państwie. Z czasem Rzeczpospolita zaczęła pogłębiać się w coraz większej anarchii. Osłabiona licznymi wojnami, traciła kolejne terytoria, a mocarstwa ościenne ingerowały w jej sprawy wewnętrzne. Ponadto praktyka liberum veto blokowała prace sejmowe. Słaba władza królewska nie była w stanie przełamać niemocy instytucji ustawodawczych.