Historia

Scharakteryzuj polskiego sarmatę. 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Polski sarmata - próba charakterystyki.

W XVII wieku rozwijała się ideologia polskiej szlachty, pod wpływem której uformowała się specyficzna kultura szlachecka, nazwana sarmatyzmem. U jej podstaw leżało przekonanie szlachty o wyższości nad chłopami i mieszczanami. Szlachta wierzyła, że pochodzi od znanego z waleczności ludu Sarmatów, który w starożytności zamieszkiwał ziemie Rzeczypospolitej.

Polski sarmata, zarówno w Koronie, jak i na Litwie nosił charakterystyczny strój - żupan oraz kontusz z jedwabnym pasem oraz szablą. Głosił szczególne poglądy na świat i politykę. Sarmaci mniemali, że nad bezpieczeństwem Rzeczypospolitej czuwa sam Bóg. Uważali, że w ich ojczyźnie panuje idealny ustrój polityczny, łączący elementy monarchii i republiki (monarchia mixta), chroniący kraj przed zaprowadzeniem rządów absolutnych. Polski sarmata przekonany był o doskonałości praw Rzeczypospolitej, gwarantującej mu wolność i bezpieczeństwo nad nadużyciami władzy królewskiej. Z kolei wojny toczone w XVII stuleciu z prawosławną Moskwą i Kozakami, protestancką Szwecją i muzłumańską Turcją - wpłynęły na rozpowszechnienie wśród szlachty przekonania o szczególnej roli Polaków w planach samego Boga. Pojawiła się koncepcja Polski jako przedmurza chrześcijaństwa. Z czasem, szlachta ciekawa zachodnich i orientalnych kultur - zamykała się we własnym świecie. Bezkrytyczne uwielbienie do wszystkiego co polskie, doprowadziło w konsekwencji do niechęci oraz pogardy wobec cudzoziemców. Sarmaci odznaczali się ksenofobią. Uważali, że szlachta Rzeczypospolitej jest najsilniejsza, najmądrzejsza, niczego nie musi uczyć się od innych narodów. Tkwiące w szlacheckiej mentalności przekonanie, że świat jest doskonały, utrudniało adaptację zagranicznych wzorów w sferze kultury i nauki. 

 • Portret Stanisława Szczuki w polskim stroju szlacheckim.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie