Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Z jakiego powodu znaczna część szlachty 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Z jakiego powodu znaczna część szlachty

4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

Znaczna część szlachty popierała liberum veto, ponieważ na skutek wojen zubożała i utraciła dotychczasowe wpływy polityczne. Była na usługach magnaterii. Służyła na dworach, w prywatnych wojskach magnatów, zarządzała ich majątkami lub je dzierżawiła. Wykorzystując tę sytuację, magnateria coraz łatwiej zdobywała szlacheckie głosy na sejmikach i w sejmie. Wielmoże uzyskiwali w ten sposób coraz większy wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa. Ponadto szlachta bardziej obawiała się absolutyzmu monarchy, niż niesprawnego sejmu.