Historia

Kiedy zawarto pokój w Oliwie? Podaj 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Kiedy zawarto pokój w Oliwie? Podaj

9
 Zadanie
10
 Zadanie

11
 Zadanie

Pokój w Oliwie zawarto w 1660 roku. Kończył on pięcioletnią wojnę toczoną między Rzeczpospolitą a Szwecją.

 

Postanowienia:

- Jan II Kazimierz zrzekł się praw do szewdzkiego tronu;

- Polska zatrzymała tak zwane Inflanty polskie i uznała suwerenność Prus;

- Polscy Wazowie mieli przestać rościć sobie prawo do szwedzkiej korony, a także Inflant;

- Szwedzi mieli zwrócić zagrabione dobra kultury i zapewnić wolność handlu na Bałtyku;

-  Polska wyszła z wojny bez większych strat terytorialnych, ale wyniszczona, złupiona i podzielona wewnętrznie;

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10174

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie