Historia

Moskwa. [Korzyści]: 1. pokój dożywotni z nimi 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Moskwa. [Korzyści]: 1. pokój dożywotni z nimi

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie

 • Czy, twoim zdaniem, zestawienie jest bezstronne, czy też jego autor miał swojego kandydata? Uzasadnij, dlaczego tak sądzisz?

- Powyższe zestawienie nie jest bezstronne. Autor miał swojego kandydata do polskiego tronu. Chciał, aby w pierwszej wolnej elekcji zwyciężył francuski książę - Henryk z rodu Walezjuszy.

- Autor tekstu źródłowego wymienia dużo wad Iwana IV Groźnego. Pisze, że związawszy się z państwem moskiewskim Rzeczypospolitej będą groziły wojny z Turkami, Tatarami oraz Niemcami. Ostrzega: "tyraństwo a bestialitas wrodzona (...) niesławna a wieczna sromota nasza nade wszystko". Zachwala Walezjusza. Pisze: "zacny królewicz, dorosły, ćwiczony, waleczny (...) mając armatę, kosztem swym [panowanie na morzu] nam wydźwignie (...) przymierza i stosunki handlowe wszelakie z królestwem francuskim".

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie