Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wyjaśnij nazwę: Rzeczpospolita. Dlaczego szlachta 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij nazwę: Rzeczpospolita. Dlaczego szlachta

11
 Zadanie

12
 Zadanie
13
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Rzeczpospolita - odpowiada łacińskiemu res publica, czyli "republika". W dawnej Polsce szlachta uważała Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie za republikę szlachecką, w której "król panuje, ale nie rządzi". 

Nazwa - "I Rzeczpospolita" stosowana jest dla okresu od połowy XV w. do III rozbioru Polski w 1795 r.