Historia

Historia II (Podręcznik, GWO)

Porównaj główne cele polityki Mieszka I i Bolesława 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Główne cele polityki Mieszka I i Bolesława Chrobrego:

 • Mieszko I pragnął trwale zjednoczyć państwo, zapewnić mu bezpieczeństwo oraz rozwój. 
 • Państwu Mieszka I zagrażali możni panowie niemieccy, którzy atakowali Słowian pod hasłem nawracania ich na chrześcijaństwo. Chrzest Mieszka I w 966 r. włączył Polskę w krąg kultury zachodnioeuropejskiej, niemieccy możnowładcy stracili pretekst do organizowania najazdów na polskie ziemie. 
 • Bolesław Chrobry dążył do uzyskania korony królewskiej, która pozbawiłaby Niemców prawa do włączenia Polski w granice cesarstwa. 
 • Obaj władcy starali się wzmocnić młode państwo oraz powiększyć jego terytorium. 

Co zmienieniło się w sytuacji państwa za ich panowania?

 • Mieszko I zjednoczył plemiona zamieszkujące polskie ziemie, przyjął chrzest i zdecydował o chrystianizacji państwa. Chrzest Mieszka I miał daleko idące skutki: zlikwidowano separatyzmy wewnątrz państwa, nastąpiło wzmocnienie władzy książęcej, wzrosło znaczenie państwa polskiego w Europie. Polska stała się równorzędnym partnerem dla innych władców chrześcijańskich. Włączono nasz kraj w krąg kultury łacińskiej o starożytnych korzeniach. 
 • W czasach Bolesława Chrobrego odbył się zjazd gnieźnieński, na który przybył Otton III. Wizyta cesarza umocniła polityczną pozycję Polski i Bolesława Chrobrego.
 • Bolesław Chrobry przyłączył do Polski: Milsko, Łużyce, Słowację, Czechy, Morawy oraz Grody Czerwieńskie. 
 • Koronacja królewska Bolesława Chrobrego w 1025 r. zwiększyła prestiż dynastii piastowskiej i podniosła status rządzonego przez nią państwa.
 • W następnych stuleciach Polska stała się pastewm pogranicza, w którym przenikały się wpływy chrześcijaństwa zachodniego i wschodniego. 

 

DYSKUSJA
user profile image
Alicja

20 listopada 2017
Dzięki :)
user profile image
Ewa

10 listopada 2017
Dzięki za pomoc :)
user profile image
Halina

2 października 2017
dzięki!
user profile image
Aga

21 wrzesinia 2017
dzieki!
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21356

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie