Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Porównaj główne cele polityki Mieszka I i Bolesława 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Główne cele polityki Mieszka I i Bolesława Chrobrego:

 • Mieszko I pragnął trwale zjednoczyć państwo, zapewnić mu bezpieczeństwo oraz rozwój. 
 • Państwu Mieszka I zagrażali możni panowie niemieccy, którzy atakowali Słowian pod hasłem nawracania ich na chrześcijaństwo. Chrzest Mieszka I w 966 r. włączył Polskę w krąg kultury zachodnioeuropejskiej, niemieccy możnowładcy stracili pretekst do organizowania najazdów na polskie ziemie. 
 • Bolesław Chrobry dążył do uzyskania korony królewskiej, która pozbawiłaby Niemców prawa do włączenia Polski w granice cesarstwa. 
 • Obaj władcy starali się wzmocnić młode państwo oraz powiększyć jego terytorium. 

Co zmienieniło się w sytuacji państwa za ich panowania?

 • Mieszko I zjednoczył plemiona zamieszkujące polskie ziemie, przyjął chrzest i zdecydował o chrystianizacji państwa. Chrzest Mieszka I miał daleko idące skutki: zlikwidowano separatyzmy wewnątrz państwa, nastąpiło wzmocnienie władzy książęcej, wzrosło znaczenie państwa polskiego w Europie. Polska stała się równorzędnym partnerem dla innych władców chrześcijańskich. Włączono nasz kraj w krąg kultury łacińskiej o starożytnych korzeniach. 
 • W czasach Bolesława Chrobrego odbył się zjazd gnieźnieński, na który przybył Otton III. Wizyta cesarza umocniła polityczną pozycję Polski i Bolesława Chrobrego.
 • Bolesław Chrobry przyłączył do Polski: Milsko, Łużyce, Słowację, Czechy, Morawy oraz Grody Czerwieńskie. 
 • Koronacja królewska Bolesława Chrobrego w 1025 r. zwiększyła prestiż dynastii piastowskiej i podniosła status rządzonego przez nią państwa.
 • W następnych stuleciach Polska stała się pastewm pogranicza, w którym przenikały się wpływy chrześcijaństwa zachodniego i wschodniego.