Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Jakie korzyści przyniósł Bolesławowi Chrobremu 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Korzyści, które uzyskał książę Bolesław Chrobry na skutek zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku:

  • Podczas zjazdu został ogłoszony dokument papieski, ustanawiający arcybiskupstwo w Gnieźnie oraz biskupstwa w Krakowie, Kołobrzegu i we Wrocławiu.
  • Cesarz Otton III nałożył Bolesławowi swój diadem, co przez wielu badaczy interpretowane jest jako zgoda na koronację królewską.
  • Cesarz podarował polskiemu księciu kopię włóczni św. Maurycego, będącą insygnium koronacyjnym władców niemieckich.
  • Otton III planował włączyć polskiego księcia w swój plan budowy monarchii uniwersalnej, złożonej z czterech równoprawnych królestw: Galii, Italii, Germanii i Słowiańszczyzny.