Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Historia

Historia II (Podręcznik, GWO)

Kiedy i jak powstał sejm walny? Kto 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Kiedy i jak powstał sejm walny? Kto

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
13
 Zadanie

Sejm walny - był instytucją reprezentacji stanowej, która wykształciła się z dawnych zjazdów walnych, na które przybywali głównie możni, dostojnicy świeccy oraz duchowni. 

Sejm walny ukształtował się pod koniec XV stulecia. Składał się z trzech stanów: króla, senatu i izby poselskiej. Król przewodniczył obradom senatu, natomiast izbie poselskiej - wybierany przez szlachtę marszałek. Król, senat i izba poselska tworzyły trzy stany sejmujące.

Król:

- Zwoływał sejm walny, podawał jego termin, miejsce oraz tematy obrad;

- Przewodniczył posiedzeniom sejmowym;

- Sprawował sądy jako najwyższy sędzia;

- Przedstawiał własne projekty ustaw - najczęściej dotyczące nowych podatków;

- Mógł również zarządzić tajność obrad;

Senat:

- Senatorowie poprzedzali każdą dyskusję odbywającą się w izbie poselskiej;

- Każdy z nich wyrażał kolejno swoją opinię na temat królewskich i poselskich projektów ustaw;

Izba poselska:

- W czasie obrad sejmu, posłowie zgłaszali własne postulaty i omawiali projekty ustaw królewskich. Dyskusje miały doprowadzić do przyjęcia wspólnego stanowiska, a następnie zaprezentowania go królowi oraz senatowi. Aby ustawa została przyjęta przez sejm, niezbędna była jednomyślna zgoda trzech stanów sejmujących;

Pierwszy polski dwuizbowy sejm zebrał się w 1493 r. w Piotrkowie za panowania Jana I Olbrachta, a ostatni w 1793 r. w Grodnie - za rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego.

DYSKUSJA
user avatar
Jarosław

17 kwietnia 2018
dzięki :)
user avatar
Aleksandra

7 listopada 2017
dzięki
Informacje
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

49005

Nauczyciel

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom