Historia

Czym był barok? Omów jego cechy 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Barok - to kierunek w architekturze i sztuce, który narodził się w drugiej połowie XVI w., i trwał do połowy (a miejscami do końca) XVIII w. Początkowo terminem "barok" określano sztukę (dziwaczną) odchodzącą od przyjętego kanonu. Portugalskie słowo "barocco" oznacza perłę o nieregularnym kształcie, a francuskie "baroque" - bogactwo ozdób.

Styl barokowy narodził się w Rzymie, a w jego ukształtowaniu główną rolę odegrały spory religijne (reformacja i kontrreformacja). Istotny był również wpływ kształtującego się absolutyzmu we Francji oraz formującej się bogatej klasy średniej, która sprawowała mecenat artystyczny. 

Cechy charakterystyczne baroku:

 • Architekturę baroku cechowały: monumentalizm, dekoracyjność i dynamizm. Charakterystyczne stały się olbrzymie budynki wraz z otaczającą je przestrzenią - ogrodami, ulicami i placami;
 • Fasady katolickich świątyń zdobiono różnorodnymi elementami architektonicznymi, a ich wnętrza - malowidłami, rzeźbami, skręconymi kolumnami, sztukateriami i złoceniami. Wzorcowym kościołem barokowym był Il Gesù w Rzymie;
 • W malarstwie przeważały tendencje naturalistyczne i klasycystyczne. Stosowano światłocień. W dziełach o charakterze religijnym dominowała tematyka mistyczna oraz martyrologiczna. Pojawiał się również motyw śmierci i przemijania. W twórczości świeckiej przeważały z kolei sceny historyczne oraz mitologiczne. Malowano pejzaże, sceny rodzajowe oraz matrwe natury;
 • Sztuka baroku pełna była przepychu i wymyślnych dekoracji;
 • Barokowa rzeźba charakteryzowała się przepychem, napięciem oraz dramatyzmem przedstawianych postaci. Artyści ukazywali swe rzeźby najczęściej w ruchu lub nienaturalnych pozach;
 • Literatura skupiała się raczej na formie niż na treści utworów;

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie