Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Czym był barok? Omów jego cechy 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Barok - to kierunek w architekturze i sztuce, który narodził się w drugiej połowie XVI w., i trwał do połowy (a miejscami do końca) XVIII w. Początkowo terminem "barok" określano sztukę (dziwaczną) odchodzącą od przyjętego kanonu. Portugalskie słowo "barocco" oznacza perłę o nieregularnym kształcie, a francuskie "baroque" - bogactwo ozdób.

Styl barokowy narodził się w Rzymie, a w jego ukształtowaniu główną rolę odegrały spory religijne (reformacja i kontrreformacja). Istotny był również wpływ kształtującego się absolutyzmu we Francji oraz formującej się bogatej klasy średniej, która sprawowała mecenat artystyczny. 

Cechy charakterystyczne baroku:

  • Architekturę baroku cechowały: monumentalizm, dekoracyjność i dynamizm. Charakterystyczne stały się olbrzymie budynki wraz z otaczającą je przestrzenią - ogrodami, ulicami i placami;
  • Fasady katolickich świątyń zdobiono różnorodnymi elementami architektonicznymi, a ich wnętrza - malowidłami, rzeźbami, skręconymi kolumnami, sztukateriami i złoceniami. Wzorcowym kościołem barokowym był Il Gesù w Rzymie;
  • W malarstwie przeważały tendencje naturalistyczne i klasycystyczne. Stosowano światłocień. W dziełach o charakterze religijnym dominowała tematyka mistyczna oraz martyrologiczna. Pojawiał się również motyw śmierci i przemijania. W twórczości świeckiej przeważały z kolei sceny historyczne oraz mitologiczne. Malowano pejzaże, sceny rodzajowe oraz matrwe natury;
  • Sztuka baroku pełna była przepychu i wymyślnych dekoracji;
  • Barokowa rzeźba charakteryzowała się przepychem, napięciem oraz dramatyzmem przedstawianych postaci. Artyści ukazywali swe rzeźby najczęściej w ruchu lub nienaturalnych pozach;
  • Literatura skupiała się raczej na formie niż na treści utworów;