Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Przedstaw skutki reformacji. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przedstaw skutki reformacji.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie

Skutki reformacji:

 • Rozłam w Kościele katolickim. 
 • Podział Europy na kraje katolickie i protestanckie. 
 • Upadek uniwersalizmu religijnego, jednoczącego Europę w epoce średniowiecza. 
 • Rozwój poszczególnych kultur narodowych.
 • Zwycięstwo reformacji w części Niemiec, północnych Niderlandach, Danii, Szwecji, Norwegii oraz Anglii. 
 • Wojny religijne, które przez blisko 200 lat niepokoiły Europę. Areną walk były głównie Niemcy, Francja i Niderlandy. W 1618 r. wybuchł konflikt, który swym zasięgiem objął niemal wszystkie europejskie kraje - wojna trzydziestoletnia. 
 • Ugruntowanie podziału politycznego oraz religijnego Niemiec. W 1555 r. zawarto pokój w Augsburgu, na którym uchwalono zasadę „cuius regio eius religio” – "czyja władza tego religia". Każdy władca niemiecki decydował o wyznaniu swoich poddanych. Ci, którzy się z nim nie zgadzali opuszczali dany kraj  –skutkiem były migracje. 
 • Reformacja przyczyniła się do zmiany światopoglądu ówczesnych Europejczyków - ludzie odeszli od ślepej wiary. 
 • Nietolerancja religijna - cechująca zarówno katolików, jak i protestantów.