Historia

Co wyróżniało jezuitów spośród innych zakonów 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Co wyróżniało jezuitów spośród innych zakonów

1
 Zadanie
2
 Zadanie
11
 Zadanie

12
 Zadanie

Jezuici, Towarzystwo Jezusowe - to zakon założony w 1540 r. przez Ignacego Loyolę. Jego członkowie mieli bronić i szerzyć wiarę katolicką, nawracać protestantów, a także zakładać szkoły i edukować wiernych.

Zakon zorganizowany był na wzór wojskowy, obowiązywała w nim surowa dyscyplina. Jeziuci oprócz tradycyjnych ślubów - czystości, ubóstwa i posłuszeństwa składali dodatkowy ślub - bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi. 

Zakonnicy zakładali liczne seminaria duchowne i opanowali większość ówczesnych uniwersytetów. Stanowili elitę intelektualną ówczesnej Europy. Mieli ogromny wpływ na politykę niektórych państw europejskich poprzez bezpośredni wpływ na władców, przy których występowali w charakterze spowiedników i kaznodziejów (np. Piotr Skarga na dworze króla Zygmunta III Wazy). 

Towarzystwo Jezusowe prowadziło szeroką działalność chrystianizacyjną w Chinach, Japonii, Indiach oraz Ameryce Południowej.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie