Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Co wyróżniało jezuitów spośród innych zakonów 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Co wyróżniało jezuitów spośród innych zakonów

1
 Zadanie
2
 Zadanie
11
 Zadanie

12
 Zadanie

Jezuici, Towarzystwo Jezusowe - to zakon założony w 1540 r. przez Ignacego Loyolę. Jego członkowie mieli bronić i szerzyć wiarę katolicką, nawracać protestantów, a także zakładać szkoły i edukować wiernych.

Zakon zorganizowany był na wzór wojskowy, obowiązywała w nim surowa dyscyplina. Jeziuci oprócz tradycyjnych ślubów - czystości, ubóstwa i posłuszeństwa składali dodatkowy ślub - bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi. 

Zakonnicy zakładali liczne seminaria duchowne i opanowali większość ówczesnych uniwersytetów. Stanowili elitę intelektualną ówczesnej Europy. Mieli ogromny wpływ na politykę niektórych państw europejskich poprzez bezpośredni wpływ na władców, przy których występowali w charakterze spowiedników i kaznodziejów (np. Piotr Skarga na dworze króla Zygmunta III Wazy). 

Towarzystwo Jezusowe prowadziło szeroką działalność chrystianizacyjną w Chinach, Japonii, Indiach oraz Ameryce Południowej.