Historia

Wyjaśnij, na czym polegała zmiana stosunku 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij, na czym polegała zmiana stosunku

12
 Zadanie

13
 Zadanie

14
 Zadanie

Zmiana stosunku Europejczyków do ich ojczyzn, polegała na tym, że humaniści rozbudzili u nich zaiteresowanie przeszłością, obyczajami i językami ojczystych krajów. W epoce odrodzenia zakończył się średniowieczny uniwersalizm, narodziło się poczucie odrębności etnicznej. Ludzie zaczęli być dumni ze swej przynależności państwowej: z bycia Polakiem, Francuzem, Niemcem. W większości europejskich państw zaczęła powstawać literatura w językach narodowych, która z czasem wyparła łacinę. 

W Rzeczypospolitej, dzięki twórczości oraz działalności wielkich uczonych: Jana Kochanowskiego oraz Mikołaja Reja nastąpił rozkwit kultury oraz języka polskiego. 

Mikołaj Rej, jako pierwszy Polak pisał wyłącznie w języku ojczystym. Jego słynne słowa: "A niechaj narodowe wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język znają" głosiły konieczność zerwania z panującą nadal w okresie renesansu modą pisania po łacinie.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie