Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Jakie czynniki zadecydowały o słabości polskich 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Jakie czynniki zadecydowały o słabości polskich

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

13
 Zadanie
14
 Zadanie

Czynniki, które zadecydowały o słabości polskich miast w XV - XVI wieku:

  • Łamanie praw mieszczan, nadanych im jeszcze przez Kazimierza Wielkiego (było to widoczne w procesie krakowskich mieszczan, odpowiedzialnych za zabójstwo Andrzeja Tęczyńskiego).
  • Nieumiejętność obrony własnych praw przez mieszczan.
  • Odsunięcie mieszczan od udziału w zjadach szlachty.
  • Brak poczucia wspólnoty i jedności wśród ówczesnych mieszkańców miast. 
  • Nierozwiązane konflikty pomiędzy kupcami a rzemieślnikami, które utrudniały wspólną walkę w imię obopólnych interesów.