Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Dlaczego w XV wieku szlachta zaczęła powiększać 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Dlaczego w XV wieku szlachta zaczęła powiększać

7
 Zadanie

8
 Zadanie

9
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

W XV wieku szlachta zaczęła powiększać folwarki w celu uzyskania coraz większych dochodów ze sprzedaży zboża na Zachód.

Posiadacze ziemscy kazali chłopom obsiewać łąki i nieużytki, osuszać bagna oraz karczować lasy. Przejmowano ziemię zbiegłych i zmarłych chłopów. Zdarzało się również, że szlachta zmuszała sołtysów, by sprzedawali jej swoje gospodarstwa (szlachta skłoniła króla do wydania w Warcie przywileju pozwalającego jej na wycenę i wykup majątków należących do sołtysów). Były one zazwyczaj duże i dobrze zagospodarowane. Dzięki tym działaniom, przeciętny XVI - wieczny folwark liczył od 60 do 80 hektarów. 

  • Dwór i folwark szlachecki (XVI w.)