Historia

Do poniższych zdań wkradły się błędy. Przepisz 5.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Do poniższych zdań wkradły się błędy. Przepisz

1
 Zadanie

2
 Zadanie
 • U schyłku XV wieku w Polsce i na Litwie mieszkali (...)

- U schyłku XV wieku w Polsce i na Litwie mieszkali: Polacy, którzy wyznawali katolicyzm, prawosławni Rusini i Litwini, muzłumańscy Tatarzy, a w miastach: Niemcy, Żydzi, Włosi i Ormianie.

 • Inkwizycja, sprowadzona do Polski w 1418 roku, szybko zdobyła tu (...)

- Inkwizycja, sprowadzona do Polski w 1318 roku, nigdy nie zdobyła w naszym kraju takiego znaczenia, jakie miała na Zachodzie. Związek Polski i Litwy mógł przetrwać jedynie dzięki tolerancji.

 • Dziewczynki uczyły się w szkołach parafialnych (...)

- Chłopcy uczyli się w szkołach parafialnych, a swoją edukację kontynuowali w szkołach katedralnych i kolegiackich. W epoce średniowiecza dziewczynki nie chodziły do szkół. 

 • Najwybitniejszym kronikarzem polskiego średniowiecza (...)

- Najwybitniejszym kronikarzem polskiego średniowiecza był Jan Długosz.

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie