Historia

Przeczytaj uważnie tekst źródłowy A ze 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj uważnie tekst źródłowy A ze

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Ukraińscy chłopi odrabiają trzy dni pańszczyzny w tygodniu. - [x] jest / [] nie ma

Za dzierżawioną ziemię płacą właścicielowi ustaloną sumę pieniędzy. - [] jest / [x] nie ma

Panowie nadmiernie wykorzystują chłopów. - [x] jest / [] nie ma

Właściciel ziemi ma prawo decydować o życiu swoich poddanych. - [x] jest / [] nie ma

Niewolnikom na galerach jest lżej niż poddanym okrutnego pana. - [x] jest / [] nie ma

Wielu chłopów ucieka do Kozaków na Zaporoże. - [x] jest / [] nie ma

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

  • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
  • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
  • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie