Historia

Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wyjaśnij, w jakich okolicznościach doszło do 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, w jakich okolicznościach doszło do

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Okoliczności powstania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Oficjalny program PKWN.

21 lipca 1944 r. w Moskwie powołano Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN), będący organem wykonawczym KRN. Przewodniczączym PKWN został Edward Osóbka - Morawski. Powołanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego miało miejsce w momencie, kiedy oddziały 1. Frontu Białoruskiego sforsowały Bug, uważany przez Stalina za przyszłą granicę polsko - sowiecką. 22 lipca Sowieci zajęli Chełm, a 24 lipca weszli do Lublina. 

Manifest PKWN był zaskakująco ogólny i niekomunistyczny. Zawierał wiele obietnic socjalnych, natomiast nie poruszał kwestii nacjonalizacji przemysłu. Mówiono o demokracji i silnej Polski. Zastosowano zabieg obiecywania każdemu tego, na czym mu zależało, zarówno chłopom jak i przemysłowcom i inteligencji. 

26 lipca PKWN podpisał dwa bardzo ważne dokumenty, które były tajne przez wiele lat. 

1. dokument - zawierał tajne porozumienie między Armią Czerwoną a PKWN. Na jego mocy organy Armii Czerwonej mogły sądzić polskich obywateli zarówno wojskowych jak i cywilnych o działanie przeciwko ZSRR. Sądzono przy pomocą sowieckiego wymiaru sprawiedliwości, skazanych wywożono na Syberię. Przykładem może być Proces Szesnastu (18 - 21 czerwca 1945 r. w Moskwie)

2. dokument - odtajniony został dopiero w 1967 r. Podpisany pomiędzy PKWN a rządem sowieckim. Uznano wspólnie, że wschodnia granica Polski będzie przebiegała wzdłuż linii Curzona.

27 lipca PKWN zainstalował się w Chełmie lubelskim. 

1 sierpnia - zainstalował się na stałe w Lublinie.