Historia

Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Przedstaw genezę powstania Polskiej Partii 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przedstaw genezę powstania Polskiej Partii

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Geneza Polskiej Partii Robotniczej i jej program:

Polska Partia Robotnicza (PPR) - polska partia komunistyczna, utworzona 5 stycznia 1942 r. na mocy decyzji Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu). Po likwidacji Komunistycznej Partii Polski (KPP) w 1938 r. polscy komuniści zostali podporządkowani bezpośrednio partii sowieckiej. Po ataku Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941 r. Stalin postanowił reaktywować partię komunistyczną w Polsce, licząc na pomoc Polaków w walce z Niemcami, a następnie na odsunięcie od rządów polskich władz emigracyjnych i przejęcie władzy w kraju. 

Pod koniec 1941 r. w ZSRR powstała tzw. grupa inicjatywna, którą przezrzucono do okupowanej Polski i to z jej inicjatywy powstała Polska Partia Robotnicza (PPR). Na jej czele stali:

  • Marceli Nowotko;
  • Paweł Finder;
  • Bolesław Mołojec;

PPR istniała w latach 1943 - 1948. Posiadała swoją organizację młodzieżową - Związek Walki Młodych (ZWM). Organizacją zbrojną PPR była Gwardia Ludowa (GL) utworzona w 1942, w 1944 przekształcona w Armię Ludową (AL). PPR podporządkowała sobie życie polityczne i społeczne w powojennej Polsce oraz zniszczyła podziemie zbrojne i PSL. 

Program PPR:

 - walka z Niemcami; 

- obrona interesów "mas pracujących" oraz wyzwolenie ich spod "jarzma kapitalistów"; 

- przeprowadzenie reformy rolnej oraz parcelacja wielkich majątków ziemskich;

- zwrócenie dóbr odebranych przez Niemców;

- nowa Polska miała być państwem demokratycznym, likwidującym bezrobocie, biedę i nietolerancję wobec mniejszości narodowych;