Historia

Omów działania wojsk polskich w latach 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Omów działania wojsk polskich w latach

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Działania wojsk polskich w latach 1940 - 1943

Podczas II wojny światowej Polacy brali udział w walkach z Niemcami na wszystkich frontach w Europie. Siły podległe początkowo emigracyjnemu rządowi we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii walczyły w Europie Zachodniej, we Włoszech a nawet w Afryce Północnej. Polskie lotnictwo osłaniało wiele opreacji alianckich, a marynarka wojenna wspierała sojuszników w czasie bitwy o Atlantyl. Oprócz oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na wschodzie u boku Armii Czerwonej od 1943 r. wlaczyły także jednostki Wojska Polskiego podporządkowane komunistom.

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich - pod dowództwem gen. Zygmunta Szyszko - Bohusza wzięła udział w walkach o ważny strategicznie port w Narwiku. W walkach w norweskich fiordach uczestniczyła również polska flota, m.in. niszczyciele Błyskawica, Burza i Grom.

Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich - pod dowództwem gen. Stanisława Kopańskiego brała udział w walkach o Tobruk, oblężony przez Afika Korps. 

Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii - Dywizjony lotnicze 302 i 303 wsławiły się w czasie powietrznej bitwy o Anglię. 

Armia gen. Andersa - została utworzona na mocy układu Sikorski - Majski. W skład polskiej armii weszli Polacy zwolnieni z więzień i łagrów. Armia gen. Andersanie wzięła udziału w walkach na froncie wschodnim. Na początku 1942 r. jej dowództwo odmówiło wysłania nieprzygotowanych oddziałów do walki, co spowodowało wzrost napięcia w relacjach z ZSRR. W kolejnych miesiącach wojsko zostało ewakuowane do Iranu. 

1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki - została utworzona w ZSRR w 1943 r., po ewakuacji armii gen. Andersa. Jej dowódcą został płk. Zygmunt Berling. Jednostka brała udział w bitwie pod Lenino (12 - 13 X 1943 r.), gdzie poniosła bardzo duże straty. Po wycofaniu z frontu włączono ją w skład 1. Armii Wojska Polskiego.

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie