Historia

Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Przedstaw cele rządu gen. Władysława Sikorskiego 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przedstaw cele rządu gen. Władysława Sikorskiego

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Cele rządu gen. Władysława Sikorskiego i ich realizacja w latach 1939 - 1943

- 30 września 1939 r. nowy prezydent - Władysław Raczkiewicz powołał na urząd premiera gen. Władysława Sikorskiego

- W skład rządu gen. Sikorskiego weszli przedstawiciele partii pozostających w opozycji do sanacji. Byli to politycy ze Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Ludowego, Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Pracy. 

- Program polityczny nowego gabinetu zakładał: kontynuację walki z Niemcami, utrzymanie kontaktu z okupowanym krajem i współpracę z aliantami. Nowe władze początkowo miały niechętny stosunek do ZSRR, co uległo zmianie po czerwcu 1941 r., na skutek nacisków rządu brytyjskiego. 

- We Francji utworzono Armię Polską, a następnie odtworzono ją po klęsce tego państwa jako Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii

- 30 lipca 1941 r. - podpisano układ pomiędzy gen. Władysławem Sikorskim a ambasadorem ZSRR Iwanem Majskim (układ Sikorski - Majski). Nastąpiło wówczas nawiązanie stosunków dyplomatycznych, uznano za nieobowiązujące postanowienia paktu Ribbentrop - Mołotow, wyrażono zgodę na utworzenie w ZSRR armii polskiej. Władze sowieckie zgodziły się na mocy amnestii uwolnić Polaków z więzień i łagrów. 

- Gen. Sikorski prowadził zabiegi dyplomatyczne o poparcie mocarstw w sprawie przyszłych granic Polski. Nawiązano również współpracę polityczną i wojskową z rządem Czechosłowacji, który również prowadził działalność na emigracji. 

- 4 lipca 1943 r. - gen. Sikorski z szefem sztabu i grupą bliskich współpracowników zginął w katastrofie lotniczej w Giblartarze. W chwili, gdy Polska traciła znaczenie w kolaicji odszedł polityk znany i ceniony przez większość alianckich przywódców. Nowym premierem został Stanisław Mikołajczyk.