Historia

Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Przeczytaj powstałe w niewoli niemieckiej rozważania 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj powstałe w niewoli niemieckiej rozważania

Źródło 1.
 Zadanie

Źródło 2.
 Zadanie

1. Określ, jakie atuty według gen. Kutrzeby mieli Niemcy, a jakie Polacy we wrześniu 1939 r. 

Atuty Niemców:

- Niemcy prowadzili zdecydowane działania ofensywne, atakując nieprzyjaciela z zaskoczenia; 

- Przez dłuży czas posiadali przewagę w walce;

- Przewyższali Polaków pod względem militarnym;

Atuty Polaków:

- Ciężko osiągnąć zwysięstwo walcząc w defensywie;

- Polacy przez cały okres twania wojny obronnej nie utacili ducha walki, stawiali Niemcom zacięty opór;

- Mimo, że Polakom brakowało sojuszników w walce, a międzynarodowe układy polityczno - wojskowe nie zostały wypełnione - Polacy odznaczyli się heroizmem i walecznością;

2. Wyjaśnij, dlaczego gen. Kutrzeba uważał, że decydujace starcie w wojnie musi rozegrać się na Zachodzie. 

- Gen. Tadeusz Kutrzeba uważał, iż decydujące starcie w wojnie musi rozegrać się na Zachodzie, ponieważ dopiero wyrównana walka przyniesie ostateczne zwycięstwo wojskom alianckim oraz ich sojusznikom. Generał Wojska Polskiego zaznaczał: "Walna bitwa w wojnie Niemiec z Polską, złączoną z koalicją zachodnią, będzie musiała toczyć się poza ziemiami Polski i tam będzie musiało zapaść strategicznie potrzebne zwycięstwo, jako rozstrzygnięcie wojny toczonej na wszystkich frontach i w rozmaitych krajach".

3. Wyjaśnij, czy w Polsce udało się zrealizować zadania, które musiała wykonać według koncepcji gen. Kutrzeby. Uzasadnij swoje stanowisko, podając przykłady z kampanii wrześniowej. 

- Polsce udało się zrealizować powierzone jej zadania. Polscy żołnierze na Helu skapitulowali 2 października, a ostatnie wielkie zgrupowanie Wojska Polskiego - Samodzielna Grupa Operacyjna "Polesie" pod dowództwem gen. bryg. Franciszka Kleeberga - zaczęło składać broń dopiero rano, 6 października. Wielkim heroizmem wsławili się również polscy żołnierzy walczący w obronie Wizny. 720 Polaków dowodzonych przez kpt. Władysława Raginisa przez trzy dni powstrzymywało natarcie dwóch niemieckich dywizji pancernych. Obrona Wizny określana jest także mianem "polskich Termopil", ponieważ w trakcie walk zginęła większosć jej obrońców.