Historia

Przeczytaj tajny protokół do niemiecko - radzieckiego 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przeczytaj tajny protokół do niemiecko - radzieckiego

Źródło 1.
 Zadanie

Źródło 2.
 Zadanie

1. Określ, które tereny znalazły się na mocy tego porozumienia w niemieckiej strefie wpływów, a które - w radzieckiej

- W tajnym protokole podpisanym przez Joachima von Ribbentropa oraz Wiaczesława Mołotowa polskie ziemie miały zostać podzielone pomiędzy III Reszę a Związek Sowiecki. Linia graniczna, rozdzielająca strefy wpływów obu agresorów miała przebiegać na linii Narew - Wisła - San.

- ZSRR miał otrzymać:

 • Wileńszczyznę, Polesie, Lubelszczyznę, Wołyń oraz Galicję Wschodnią.
 • Kraje bałtyckie: Estonię oraz Łotwę;
 • Finlandię; 
 • Besarabię; 

- Niemcy miały otrzymać:

 • Wielkopolskę, Pomorze, Śląsk, Kielecczyznę, Małopolskę. 

2. Wyjaśnij, dlaczego ZSRR dążył do zajęcia wymienionych w protokole terytoriów

- Związek Sowiecki dążył do zajęcia wymienionych w protokole terytoriów, ponieważ pragnął rozszerzenia swojej strefy wpływów oraz "odzyskania" ziem utraconych przez Rosję po I wojnie światowej.

3. Wyjaśnij, dlaczego obie strony zobowiązały się do zachowania postanowień traktatowych w tajemnicy

- Obie strony zobowiązały się do zachowania postanowień w tajemnicy, ponieważ dotyczyły one rozbioru terytoriów europejskich. Naruszały suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Pakt Ribbentrop - Mołotow był IV rozbiorem Polski.

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Udostępnij zadanie