Historia

Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia.

Źródło 1.
 Zadanie

Źródło 2.
 Zadanie

1. Wskaż przyczynę, dla której autor przytoczonych wspomnień zdecydował się na emigrację

- Autor przytoczonych wspomnień zdecydował się na emigrację, ze względu na brak możliwości zatrudnienia w kraju. Pomimo starań o zdobycie odpowiedniej posady, przez długi okres czasu pozostwał osobą bezrobotną. Wspominał: "Wałęsałem się po Warszawie beznadziejnie w poszukiwaniu jakiejś pracy. [...] Po długim oczekiwaniu na jakąkolwiek odpowiedź [...] zgłosiłem się do pośrednictwa pracy [...] Przy okazji dowiedziałem się jednak, że idą transporty do Francji na kontraktowe roboty rolne".

2. Opisz mechanizmy "nakręcania" emigracji przytoczone w tekscie źródłowym

- Francuscy właściciele wielkich fabryk oraz zakładów przemysłowych bardzo cenili sobie pracę Polaków, która ich zdaniem była bardzo wydajna. Przyznawali Polakom powyżki płac i zachęcali do sprowadzenia swych rodzin, krewnych oraz znajomych. Podkreślali, że chętnie przyjmą Polaków do pracy. Autor wspomnień zaznacza: "po obiecaniu nam podwyżki prosili nas, jak mamy jakąś rodzinę, kolegów, znajomych Polaków, byśmy ich sprowadzali, a oni chętnie przyjmą do pracy. Przynali, że Francuzi są mniej wytrzymali (...)". 

3. Wskaż przyczyny niechęci, a nawet nienawiści robotników francuskich do ich cudzoziemskich kolegów

- Zdaniem francuskich fabrykantów, praca Polaków była bardzo wydajna. Francuzi nie mieli tyle siły, co Polacy. W okresie wielkiego kryzysu ekonimicznego pogłębiły się konflikty między Polakami a Francuzami. Obywatele Francji byli zwalniani z zakładów przemysłowych, natomiast osoby polskiego pochodzenia pracowały bez przeszkód. W tekście źródłowym czytamy: "Robotnicy francuscy byli niezadowoleni, że obcokrajowcy zajmują ich warsztaty pracy, a oni są bez roboty (...) Było rzeczywiście dużo wypadków podczas bezrobocia, że robotników francuskich zwalniali, a cudzoziemcy pracowali. Z tego w owym czasie była pewna nienawiść do cudzoziemców, a szczególnie Polaków".