Historia

Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Odpowiedz na pytanie, dlaczego struktura 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Odpowiedz na pytanie, dlaczego struktura

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Struktura narodowościowa międzywojennej Polski nie pokrywała się w pełni ze strukturą wyznaniową, ze względu na liczne konflikty społeczne, które wybuchały w II RP na tle wyznaniowym. W XX-leciu międzywojennym do licznych konfliktów na tle narodowościowym dochodziło przede wszystkim pomiędzy Polakami a Ukraińcami i Białorusinami. Część z nich sięgała jeszcze XIX w., gdy wzajemne niechęci podsycali zaborcy. Przejawy antysemityzmu nasilały się głównie w latach 30. XX w. Bojkotowano żydowskie sklepy, dyskryminowano studentów pochodzenia żydowskiego (getto ławkowe, numerus clausus). Dochodziło do aktów przemocy wobec Żydów.