Historia

Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik, WSiP)

Omów strukturę narodowościową II Rzeczypospolitej 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Omów strukturę narodowościową II Rzeczypospolitej

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Struktura narodowościowa II Rzeczypospolitej.

W II Rzeczypospolitej zamieszkiwały liczne mniejszości narodowe.

W 1921 r. Rzeczpospolita liczyła ok. 27 mln obywateli, Polacy stanowili ok. 2/3 społeczeństwa. 

 • Ukraińcy - zamieszkiwali głównie tereny wiejskie na południowym wschodzie Rzeczypospolitej. Charakteryzowali się silnym poczuciem odrębności narodowej, które wzmacniała przynależność do Kościoła grekokatolickiego lub prawosławnego. 
 • Białorusini - mieli dość niskie poczucie własnej świadomości narodowej, wyznawali w większości prawosławie. 
 • Litwini - stanowili grupę znacznie lepiej zorganizowaną niż Białorusini, posiadali również wsparcie państwa litewskiego. Wydawali własną prasę, zakładali szkoły oraz organizacje kulturalne i oświatowe. 
 • Niemcy - zamieszkiwali głównie województwa zachodnie oraz centralne. Ich liczebność w l. 30. wynosiła ok. 700 tys. osób. Wśród mniejszości niemieckiej przeważali protestanci, niechętnie odnoszący się do państwa polskiego. Cieszyli się silnym wsparciem Niemiec. 
 • Żydzi - zamieszkiwali przede wszystkim tereny dawnego zaboru rosyjskiego oraz Galicję. Byli wyznawcami judaizmu. 
 • Inne narodowości - Tatarzy, Łemkowie, Bojkowie, Huculi.

                                   

DYSKUSJA
user profile image
dariuszz

4 grudnia 2017
Dzięki :):)
Informacje
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21170

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie